April 11, 2021 - April 18, 2021

Översikt

0 Aktiva Pull begärelser
3 Aktiva ärenden

Det har inte gjorts några commit under den här perioden.

1 ärende stängd av 1 användare

Stängd
#1763 Inplement hiding of scroll bar 5 dagar sedan

2 Ärenden skapad av 2 användare

Öppnad
#1764 Missing function in WebRTC for Discord 3 dagar sedan

Öppnad
#1765 Support calc-in-color 15 timmar sedan

3 Olösta konversationer

De nyligen förändrade ärendena och pull-requesterna har inte blivit lösta ännu.

Öppna
#1761 Allow building with Tauthon 3 dagar sedan

Öppna
#1713 Improve thin scrollbar styling on Mac and GTK 5 dagar sedan

Öppna
#1716 Implement CSS backdrop-filter 5 dagar sedan