J-PAKE keyserver in Python
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Ryan Kelly e4d0c6cee8 Build cleanups for latest pip/virtualenv 7 lat temu
etc Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu
keyexchange Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu
upstream-deps Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu
.hgignore Build cleanups for latest pip/virtualenv 7 lat temu
CENTOS.txt Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu
KeyExchange.spec Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu
MANIFEST.in Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu
Makefile Build cleanups for latest pip/virtualenv 7 lat temu
README.txt Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu
RELEASE.txt Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu
dev-reqs.txt Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu
prod-reqs.txt Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu
pylintrc Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu
setup.cfg Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu
setup.py Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu
stage-reqs.txt Really use venv python when building scrypt rpm 8 lat temu

README.txt

===================
Key Exchange Server
===================

Implementation of a key exchange server that can be used with protocols like
J-PAKE.

See: https://wiki.mozilla.org/Services/Sync/SyncKey/J-PAKE