May 14, 2022 - August 14, 2022

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 6 revizí do TRUNK a 6 revizí do všech větví. Na TRUNK, 24 soubory se změnily a bylo zde 860 přidání a 11 odebrání.