August 14, 2021 - August 14, 2022

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
2 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 2 autoři nahrály 32 revizí do TRUNK a 52 revizí do všech větví. Na TRUNK, 56 soubory se změnily a bylo zde 948 přidání a 968 odebrání.

2 úkolů vytvořil 2 uživatelů

Otevřený
#3 Implement persona management před 4 měsíci

Otevřený
#4 Add-ons site text line can be potentially obscured due to theme color před 4 měsíci

1 nevyřešená konverzace

Tyto nedávno změněné úkolu a požadavky na natažení ještě nebyly vyřešeny.