Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Tento repozitář je archivovaný. Můžete prohlížet soubory, klonovat, ale nemůžete nahrávat a vytvářet nové úkoly a požadavky na natažení.
 
 
 
 
 
 
Moonchild Back-end branch pointer update f94c0da677
před 4 měsíci
basilisk Issue MoonchildProductions/UXP#1793 - Override the global style for Windows 10 that adds a bottom border to the toolbox widget před 4 měsíci
build Use the platform's copy of config.guess před 1 rokem
config Add Comm Build System před 2 roky
platform @ c198ef11b9 Back-end branch pointer update před 4 měsíci
.gitattributes Add git stuff před 2 roky
.gitignore Update gitignore to account for someone being clever with ntfs junctions or other filesystem links ;) před 2 roky
.gitmodules Update submodule location před 1 rokem
.ycm_extra_conf.py Add Comm Build System před 2 roky
AUTHORS Add Comm Build System před 2 roky
LICENSE [Docs] Minor update and correction of some LICENSE files. před 1 rokem
README.md update link to new repo před 11 měsíci
aclocal.m4 Add Comm Build System před 2 roky
client.mk Issue MoonchildProductions/UXP#1577 - Update client.mk to be more consistent with the original platform version před 1 rokem
configure.in Add Comm Build System před 2 roky
configure.py Add Comm Build System před 2 roky
mach Add Comm Build System před 2 roky
moz.build Add Comm Build System před 2 roky
moz.configure Nuke vim configuration lines from the front-end (no code changes) před 1 rokem

README.md

Basilisk web browser

This is the source code for the Basilisk web browser, an independent browser derived from Firefox/Mozilla community code. The source tree is laid out in a “comm-central” style configuration where only the code specific to Basilisk is kept in this repository.

The shared Unified XUL Platform source code is referenced here as a git submodule contained in the platform/ directory and is required to build the application.

Getting the platform sub-module

git submodule init && git submodule update

Resources