Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
 
 
 
 
Moonchild Back-end branch pointer update f94c0da677
4 miesięcy temu
basilisk Issue MoonchildProductions/UXP#1793 - Override the global style for Windows 10 that adds a bottom border to the toolbox widget 4 miesięcy temu
build Use the platform's copy of config.guess 1 rok temu
config Add Comm Build System 2 lat temu
platform @ c198ef11b9 Back-end branch pointer update 4 miesięcy temu
.gitattributes Add git stuff 2 lat temu
.gitignore Update gitignore to account for someone being clever with ntfs junctions or other filesystem links ;) 2 lat temu
.gitmodules Update submodule location 1 rok temu
.ycm_extra_conf.py Add Comm Build System 2 lat temu
AUTHORS Add Comm Build System 2 lat temu
LICENSE [Docs] Minor update and correction of some LICENSE files. 1 rok temu
README.md update link to new repo 11 miesięcy temu
aclocal.m4 Add Comm Build System 2 lat temu
client.mk Issue MoonchildProductions/UXP#1577 - Update client.mk to be more consistent with the original platform version 1 rok temu
configure.in Add Comm Build System 2 lat temu
configure.py Add Comm Build System 2 lat temu
mach Add Comm Build System 2 lat temu
moz.build Add Comm Build System 2 lat temu
moz.configure Nuke vim configuration lines from the front-end (no code changes) 1 rok temu

README.md

Basilisk web browser

This is the source code for the Basilisk web browser, an independent browser derived from Firefox/Mozilla community code. The source tree is laid out in a “comm-central” style configuration where only the code specific to Basilisk is kept in this repository.

The shared Unified XUL Platform source code is referenced here as a git submodule contained in the platform/ directory and is required to build the application.

Getting the platform sub-module

git submodule init && git submodule update

Resources